Dadansoddiad o'r Broses Llif Haen Carburized Yn ystod Prosesu Sprocket Beic Modur

(1) Mae sbrocedi beic modur carburized yn gofyn am haen carburized ar wyneb y dant. Pan ddefnyddir y broses “allwthio cynnes carburized”, mae cysylltiad agos rhwng dosbarthiad yr haen carburized â'r dull dadffurfiad o ffurfio gêr. Ar gyfer y broses allwthio hollt tangential, mae'r haen carburized wrth y dannedd gêr yn cael ei hailddosbarthu o'r haen carburized ar wyneb y gwag silindrog. Yn y broses “allwthio cynnes carburizing” o gerau, mae'r amser dadffurfiad yn fyrrach, a gellir anwybyddu trylediad yr haen carburized. Yn amlwg, ar ôl i'r silindr ddod yn gêr, mae'r arwynebedd yn cynyddu'n fawr, ac mae trwch yr haen carburized yn newid yn fawr. Pan fydd yr haen carburized wedi'i gywasgu'n sylweddol yn ystod y broses ffurfio, mae trwch yr haen carburized yn cynyddu, fel arall, mae'r trwch yn lleihau; a'r haen carburized Mae'r newid trwch yn dibynnu ar faint o ddadffurfiad tangential. Felly, gellir rheoli dosbarthiad trwch yr haen carburized trwy reoli dadffurfiad tangential yr haen carburized yn ystod allwthiad cynnes y gêr.
(2) Ar sail deall y broses ffurfio dannedd sprocket beic modur, trafodaeth bellach ar y newid o haen carburized y silindr i haen carburized y gêr wrth ffurfio'r rhan gêr: y silindr wedi'i wasgu gan y dannedd benywaidd Yr wyneb haen carburized yn dod yn haen carburized y rhan gwraidd gêr. Rhaid i'r newid fod o arwyneb y silindr i wyneb gwreiddiau'r dant, a pho gynharaf y mae'n cymryd rhan yn yr anffurfiad, y mwyaf yw'r gyfradd estyn, y teneuach yw'r haen garburized; i'r gwrthwyneb, oherwydd yr allwthiad marw Pan fydd y gwasgedd yn gwneud i'r rhan geugrwm o'r rhan bwysedd ddod yn wraidd y dant, daw metel rhan bwysedd y marw rhwng y metel a rhan reiddiol y metel yn grib y dant rhan, mae'r rhan hon o'r metel wedi'i gywasgu gan y ddau ddant hollt marw cyfagos ar y brig, yna Mae trwch yr haen carburized yn cynyddu; pan fydd yr anffurfiad yn cynyddu, os yw'r cyswllt â'r mowld benywaidd yn destun ffrithiant digonol o'r mowld benywaidd, gellir lleihau trwch yr haen garburized pan fydd ymestyn yn digwydd.


Amser post: Gorff-07-2020