Straen triniaeth gwres a dosbarthiad sbroced beic modur

Gellir rhannu straen triniaeth gwres yn straen thermol a straen meinwe. Mae ystumiad triniaeth wres y darn gwaith yn ganlyniad effaith gyfunol straen thermol a straen meinwe. Mae cyflwr straen triniaeth wres yn y darn gwaith a'r effaith y mae'n ei achosi yn wahanol. Gelwir y straen mewnol a achosir gan wresogi neu oeri anwastad yn straen thermol; gelwir y straen mewnol a achosir gan amseriad anghyfartal trawsnewid meinwe yn straen meinwe. Yn ogystal, gelwir y straen mewnol a achosir gan drawsnewid anwastad strwythur mewnol y darn gwaith yn straen ychwanegol. Mae cyflwr straen terfynol a maint straen y darn gwaith ar ôl triniaeth wres yn dibynnu ar swm y straen thermol, straen meinwe a straen ychwanegol, a elwir yn straen gweddilliol.
Mae'r ystumiad a'r craciau a ffurfiwyd gan y darn gwaith yn ystod triniaeth wres yn ganlyniad effaith gyfunol y straenau mewnol hyn. Ar yr un pryd, o dan effaith straen triniaeth gwres, weithiau mae un rhan o'r darn gwaith mewn cyflwr o straen tynnol, ac mae'r rhan arall mewn cyflwr o straen cywasgol, ac weithiau dosbarthiad cyflwr straen pob rhan gall y darn gwaith fod yn gymhleth iawn. Dylid dadansoddi hyn yn ôl y sefyllfa wirioneddol.
1. Straen thermol
Straen thermol yw'r straen mewnol a achosir gan ehangu a chrebachu cyfaint anwastad a achosir gan y gwahaniaeth mewn cyfradd gwresogi neu oeri rhwng wyneb y darn gwaith a'r canol neu rannau tenau a thrwchus yn ystod triniaeth wres. Yn gyffredinol, y cyflymaf yw'r gyfradd wresogi neu oeri, y mwyaf yw'r straen thermol a gynhyrchir.
2. Straen meinwe
Gelwir y straen mewnol a gynhyrchir gan amser anghyfartal newid cyfaint penodol a achosir gan drawsnewid cyfnod yn straen meinwe, a elwir hefyd yn straen trawsnewid cyfnod. Yn gyffredinol, po fwyaf yw'r cyfaint penodol cyn ac ar ôl trawsnewid strwythur y meinwe a pho fwyaf yw'r gwahaniaeth amser rhwng y trawsnewidiadau, y mwyaf yw'r straen meinwe.


Amser post: Gorff-07-2020